CENÍK

1.4. - 15.11.

2 noci: 6 300 Kč
3 noci: 8 000 Kč
4 noci: 9 100 Kč
5 nocí: 10 100 Kč
6 nocí: 11 000 Kč
7 nocí: 11 900 Kč

další poplatky

pes : 100 Kč / noc (max. 400 Kč)

vratná kauce: 1500 Kč
Platby za ubytování přijímáme pouze převodem na účet proti vystavené faktuře.
REZERVACE TERMÍNU JE PLATNÁ PO UHRAZENÍ ZÁLOHY 50% Z CENY. 
ZBYTEK SJEDNANÉ CENY SE DOPLÁCÍ NA ÚČET 7 DNÍ PŘED NÁSTUPEM NA POBYT.

Nástup na pobyt je v den příjezdu od 14:00 hod., uvolnění chaty v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.

v ceně

 • balená pitná voda

 • elektřina z vlastního zdroje (solární panely)
 • povlečení

 • ručníky

 • mýdlo a toaletní papír

 • látkové i papírové utěrky

 • prostředky na mytí nádobí

 • venkovní gril a dřevěné uhlí

 • palivové dřevo

není v ceně

 • poplatek za domácího mazlíčka 100 Kč / noc (max. 400 Kč)

 • turistická taxa 15 Kč / dospělá osoba / noc

 • pokud je objekt předán v uklizeném stavu - úklid se nehradí, v opačném případě se hradí za úklid 500 Kč

 • při nástupu se vybírá vratná kauce 1500 Kč v hotovosti na úhradu případných škod na majetku

Storno podmínky

% z uhrazené zálohy:
 
60 a více dní - bude vrácena celá záloha .............0%
 
20 - 60 dní - z přijaté zálohy   ................................. 40%
 
7 - 20 dní - z přijaté zálohy .....................................80%
 
7 dní  - z přijaté zálohy ................................... 100%

UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté,
jsme velice rádi, že jste si ke své rekreaci vybrali Boňkovské rybníky. Věnujte prosím chvíli k přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení.

Ubytovací řád:
(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)


1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na chatě ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.
2. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat pronajatou chatu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
4. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 14:00 hod., uvolnění chaty v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.
5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
6. Při nástupu na ubytování bude vybrána kauce (na případnou úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) a rekreační poplatek obci ve výši 15 Kč/ den/ osoba starší 18 let.
7. K dispozici je 1 sada klíčů od chaty.
8. Hosté ručí za vybavení a inventář chaty. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a chata byla v pořádku připraven pro další hosty.
9. Elektrická energie je získávána pomocí solárního panelu a uchovávána v akumulátoru. Proto jsou hosté žádáni, aby snížili spotřebu na minimum. Do sítě není možné připojovat spotřebiče s příkonem vyšším než 50 W. V případě připojení spotřebiče s vyšším odběrem dojde k vážnému poškození solárního systému. Proto lze do sítě připojit pouze zařízení s nízkým odběrem, jako jsou nabíječky mobilních telefonů nebo notebooků.
10. Voda je získávána ze studánky pod hrází. Není pitná!!! Voda je automaticky čerpána elektrickým čerpadlem a akumulována v nádržích na 280 l umístěných na střeše. Ve vodovodních bateriích je nízký tlak, protože voda stéká pouze samospádem!
11. Ohřev vody v lázeňských kamnech. Pro ohřev vody na sprchování je koupelna vybavena lázeňskými kamny. Kamna obsahují bojler na 65 l vody. Voda se v kamnech na teplotu vhodnou ke sprchování ohřívá cca 15 – 30 min. Není vhodné vodu ohřívat na příliš vysokou teplotu! Hrozí riziko opaření! Menší děti se mohou koupat pouze pod dozorem rodičů!
12. V celém objektu je zákaz kouření.
13. Zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chaty.
14. V grilu topte pouze dřevěným uhlím. Při grilování dejte gril nejméně 3 m od objektu, jinak hrozí nebezpečí požáru.
15. V chatě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby jsou k dispozici. V chatě se prosím přezouvejte.
16. Chata bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu, v jakém byla dána do užívání v den příjezdu, prosíme sundat povlečení. Nebude-li chalupa uklizena, bude poplatek za úklid (500 Kč) stržen z kauce.
17. Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.
18. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách chaty. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách chaty i v jejím okolí.
19. Žádáme hosty, aby pejsky nebrali do ložnice. V chatě jsou k dispozici sáčky pro úklid psích exkrementů v bezprostředním okolí chaty.
20. Za případné úrazy neručíme!
21. Podepsáním předávacího protokolu hosté prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Děkujeme a všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

Marie a Petr Kuncovi

V případě potřeby nás kdykoliv kontaktujte na telefonních číslech:

Marie Kuncová 724 672 138
Petr Kunc 605 160 978

tvorba webu
© 2022 HAJNY STUDIO 

Rezervace


Marie Kuncová
tel. + 420 724 672 138
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partnerské ubytování 

pod Králickým Sněžníkem


půjčovna mini karavanu

v havlíčkově brodě